Любопитно Video

2020: България отбеляза 183 години от рождението на Васил Левски

Единственият град в България с името на Апостола на свободата отбелязва своя празник. Тържествата са посветени на 183 години от рождението на Васил Левски и 75 години от обявяването на селището Левски за град.Програмата започва от 10.30 ч. с тържествено издигане знамето на Община Левски и обявяване на почетните граждани на откритата сцена в центъра на града. Левски е модел на подражание за мен откакто чух неговата история за пръв път. Оттогава се опитвам да живея воден от изтълкуваните принципи и морални насоки оставени в писмата му, та да си спомняме, че злото, колкото и силно да е то… различно на вид и форма – един образован човек със идея за правата свобода може да промени съдбата на цял един народ. Ето едно видео, което „прекарах“ през специална програма за БГ Аудио; Ето и няколко от писмата; i. Днешният век е век на свободата – (Левски до богат българин във Влашко 6.10.1871 г.) Г-не, днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности. Днес всеки притеснен и потиснат, всеки, комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили – и нравствени, и физически – и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да би било робското тегло, да разкъса робските вериги и да отстрани далеч от себе си името роб. [Всеки] иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, [всеки] иска да бъде човек. Роби сме и ние българите. В нашата татковина върлуват турски разбойници и еничери и нашите долини ечат от робски въздишки и охкания. Но и ние търсим случай да разкъсаме роските вериги, да изгоним далече от земята си турските кеседжии, да подигнем и изградим храма на първата свобода и да дадем всекиму своето. ii. Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република – (Из „Нареда [проектоустава] на работниците за освобождение на българския народ“ – подбуда и цел.)

П о д б у д а. Тиранството, безчовещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров.

Ц е л. С една обща революция да се направи коренно преобразуване на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на истината и правата свобода. И турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи.

За извършването на такава революция са нужни: 1) уреждане [организация], 2) пари, 3) хора, 4) оръжие и други бойни потреби.

За да се приготви всичко това и се извърши самата революция, наредиха се хора, избрани със съгласието на по-голямата част от българския народ, [които] съставиха Централен български революционен комитет.

iii. Ние гоним царя и неговите закони – (Левски до чорбаджията Ганчо Милев в Карлово, 10.05.1871 г.)

В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони… и за турчина, и за евреина и пр., каквито и да са, за всички еднакво ще е… Така ще е в наша България. Ние не гоним турския народ, ни[то] вярата му, а – царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и сами[те] тур[ци].

В Българско не ще има цар, а „народно управление“ и „всекиму своето“. Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди както българинът, така и турчинът. Свобода и чиста република.

Ако Левски беше жив щях да му кажа;

  • Дяконе… ти голям товар носиш на раменете – дай на магаре като мене да поноси малко, та да ти олекне! Дай и да седнем да пием по едно вино и да хапнем та имаме сили, че да се борим за правата свобода. Почини Василе, че дълъг път те чака утре… за тебе няма почивен ден, само скиташ и се ядосваш на българина…
Ето видео, което представя НОВА информация за Левски, която със сигурност не знаете. Другата история за непознатия Левски. Укриваните истини. Източник на писмата
  1. https://www.vasil-levski.org/1-1.htm
  2. https://www.vasil-levski.org/1-2.htm
  3. https://www.vasil-levski.org/1-4.htm
Сухиндол ИНФО в YouTube

Абонирай се (БЕЗПЛАТНО) за YouTube канала на Сухиндол ИНФО (с камбанка) и ще получаваш първи известия за най-новите видеа!